ul. Krótka 2

08-410 Wola Rębkowska

6:30 – 18:00 (Pon – Pt)
6:30 – 14:00 (Sobota)

Beton architektoniczny

Beton architektoniczny jest materiałem, w którym ocenia się jego wartości estetyczne i dekoracyjne. Beton architektoniczny jest zaprojektowany tak, aby jego właściwości wykazywały możliwość stworzenia na warstwie zewnętrznej, która po zdjęciu szalunków nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów poprawiających wygląd lica powierzchni np. ściana, przyczółek, mur oporowy czy filar. Produkt zgodny z normą PN EN 206+A1:2016

  • Klasy wytrzymałości od C20/25
  • Konsystencja S3,S4
  • Mrozoodporność od F50 do F150
  • Gęstość mieszanki 2200-2400 g/cm3
  • Wodoszczelności od W6 do W8
  • Klasy jakościowe: BA1, BA2, BA3 ( w klasach tych ocenia się fakturę, porowatość, równomierność koloru oraz stosuje się odpowiednią kategorię deskowań.)

Potrzebujesz Betonu?

Dowóz Betonu | Pompy do betonu do 37,5m | Beton Towarowy