ul. Krótka 2

08-410 Wola Rębkowska

6:30 – 18:00 (Pon – Pt)
6:30 – 14:00 (Sobota)

Beton Ciężki

Beton Ciężki stosowany jest w budownictwie kubaturowym gdzie występuje promieniowanie radioaktywne, beton ten pochłania promieniowanie jonizujące. Beton zgodny z normą PN-EN 206 i PN PN-88/B-06250 

  • Klasy wytrzymałości: od C8/10 do C45/55
  • Konsystencja: S1,S2,S3,S4,S5
  • Mrozoodporność: – niebadana
  • Gęstość mieszanki: 2600-3400 g/cm3
  • Wodoszczelność mieszanki: W2,W4,W6,W8,W10

Potrzebujesz Betonu?

Dowóz Betonu | Pompy do betonu do 37,5m | Beton Towarowy