ul. Krótka 2

08-410 Wola Rębkowska

6:30 – 18:00 (Pon – Pt)
6:30 – 14:00 (Sobota)

Beton mostowy - konstrukcyjny

Beton mostowy wykorzystywany jest głównie do wykonywania wszelkiego rodzaju obiektów technicznych, energetycznych czy inżynierii lądowej takich jak mosty, wiadukty, kładki przejścia, przepusty Produkt zgodny z normą PN-EN 206+ A1:2016 i PN 88 B-06250

  • Klasy wytrzymałości od C25/30 do C45/55
  • Konsystencja S2,S3
  • Mrozoodporność: F100,F150, F200
  • Gęstość mieszanki 2250-2400 g/cm3
  • Wodoszczelności od W8 do W10
  • Nasiąkliwość do 5%
  • Zawartość powietrza w mieszance od 3,5 6,5 %

Potrzebujesz Betonu?

Dowóz Betonu | Pompy do betonu do 37,5m | Beton Towarowy