ul. Krótka 2

08-410 Wola Rębkowska

6:30 – 18:00 (Pon – Pt)
6:30 – 14:00 (Sobota)

Stabilizacje - Podsypki - Podbudowy

Stabilizacje stosuje się jako warstwę wzmacniającą podłoże gruntowe w celu uzyskania gruntu o odpowiednich parametrach. Na warstwie stabilizacji układa się podbudowy cementowe o odpowiednich wytrzymałościach w zależności od projektowanej konstrukcji i kategorii ruchu (KR).Podsypki cementowo – piaskowe wykorzystuje się również jako warstwa wyrównawcza pod nawierzchnię z kostki brukowej. Produkty spełniają normy PN-EN 14227-1, PN-S-96012,PN-S 96013,PN -S- 96014

Klasy:

Stabilizacja

 • Rm =1,5
 • Rm= 2,5
 • Rm= 5,0

Podsypki cementowo piaskowe

 • 1:2
 • 1:4
 • 1:6
 • 1:8
 • 1:13

Podbudowy cementowe

 • C 1,5/2 MPa
 • C 3/4 MPa
 • C 5/6 MPa
 • C 6/9 MPa
 • C 8/10 MPa
 • C 12/15 MPa
 • C 16/20 MPa

Potrzebujesz Betonu?

Dowóz Betonu | Pompy do betonu do 37,5m | Beton Towarowy