ul. Krótka 2

08-410 Wola Rębkowska

6:30 – 18:00 (Pon – Pt)
6:30 – 14:00 (Sobota)

Pielęgnacja betonu w niskich temperaturach

Przy wykonywaniu betonów w ujemnych temperaturach istotne znaczenie ma zabezpieczenie świeżej mieszanki betonowej przed zamarznięciem. Zaleca się stosowanie cementów o wyższej zawartości klinkieru cementowego i wyższym cieple hydratacji.
np CEM I 42,5 R
Temperatury powyżej 1˚C nie mają szkodliwego wpływu na beton i nie przyczyniają się do obniżenia jego jakości, trzeba jednak pamiętać, że niskie temperatury znacząco spowalniają procesy wiązania i twardnienia cementu.
Temperatury poniżej 0˚C są szczególnie szkodliwe dla młodej mieszanki betonowej, zamarznięta woda zwiększa swoją objętość o około 10% co powoduje nieodwracalne zniszczenie struktury twardniejącego betonu.
Prawidłowa pielęgnacja betonu polega na zabezpieczeniu elementu przed utratą ciepła i odpowiedniej wilgotności przed osiągnięciem wymaganej bezpiecznej wytrzymałości ( około 40% wytrzymałości deklarowanej)

Przed betonowaniem zaleca się:

  • Sprawdzenie stanu deskowań i zbrojenia, nie powinno być na nim lodu ani zalegającego śniegu, jeżeli warunek ten nie jest spełniony niezbędne jest oczyszczenie betonowanego elementu ze śniegu i lodu.
  • Produkowana mieszanka powinna mieć min. 5˚C, używaj podgrzewanego betonu
  • Skrócić czas transportu i ograniczyć utratę ciepła.
  • Stosuj w mieszankach betonowych środki chemiczne przyśpieszające wiązanie i twardnienie cementu,
  • Po zakończonym układaniu i zagęszczeniu betonu stosuj osłony izolacyjne takie jak folie, styropian, wełna mineralna lub plandeki.
Pielęgnacja betonu w niskich temperaturach

Pozostałe
porady