ul. Krótka 2

08-410 Wola Rębkowska

6:30 – 18:00 (Pon – Pt)
6:30 – 14:00 (Sobota)

Zagęszczenie mieszanki betonowej

Odpowiednie ułożenie i zagęszczenie mieszaki betonowej pozwoli nam na usunięcie nadmiaru wody zarobowej i bąbli powietrza. Mieszanka lepiej otuli pręty zbrojeniowe, struktura elementu będzie jednolita i gładka. Po za wibrowaniu beton uzyskuje wyższe wytrzymałości na ściskanie i jest bardziej wodoszczelny.

  • Zagęszczenie mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej czy plastycznej powinno byś wykonywane za pomocą wibratorów wgłębnych z buławą.
  • Staraj się zanurzyć buławę na min. 10 cm w poprzedniej warstwie, wtedy poszczególne warstwy betonowania odpowiednio się połączał.
    -Zasięg działania buławy jest 10x większy niż jego średnica – dobieramy buławę w zależności od wielkości wibrowanego elementu
  • Nie możemy zostawić powierzchni niedowibrowanych.
  • W przypadku betonowania elementu o powierzchni płaskiej, możemy również skorzystać z listwy wibracyjnej.
  • Pamiętaj, żeby mieszanka betonowa nie była zrzucona z dużej wysokości (większej niż 3 m), ponieważ ulega ona segregacji . W dolnej warstwie gromadzi się z kruszywo grube a w górnej zaprawa.
Zagęszczenie mieszanki betonowej

Pozostałe
porady